Wellgate
Group

Wellgate consists of the management of all 5 divisions which are affiliated segments of Wellgate.

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และ เครื่องมือแพทย์

WELLGATE PHARMA

ผลิตและจัดจำหน่ายยา อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ ความงาม

WELLGATE A.D. Tech

การผลิต และ นวัตกรรมเกี่ยวกับการแพทย์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์เพื่อการแพทย์ รวมถึงสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

WELLGATE MARKETING

ตัวแทนจัดจำหน่าย และ นำเข้า สินค้าอาหารเสริม และ ยา ผลิตแผนการตลาด เพื่อสินค้า ทุกประเภท ทุกชนิด

WELLGATE Q-Group

Q Group กลุ่มธุรกิจในประเทศกัมพูชา อาทิ สถานีโทรทัศน์ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ การาด การจัดหาและนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ขยายโอกาศและการเติบโตของธุรกิจที่ประเทศกัมพูชา

ยินดีต้อนรับ เภสัชกร กัณฑ์พงษ์ จิตต์สมบูรณ์ ผู […]
X-1R Upgrade
X-1R Upgrade : นำเสนอสินค้าใหม่ เพื่อเอาใจผู้ร […]
Wellgate ก้าวสู่ปีที่ 20 อย่างมั่งคั่งและยั่งย […]
18 กรกฎาคม 2565 “งานประชุมใหญ่สามัญประจำ […]
7 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีวันนี้ 7.7 จัดพิธีบวงสรวง […]