Wellgate
Group

Wellgate consists of the management of all 5 divisions which are affiliated segments of Wellgate.

เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ความงาม และ เครื่องมือแพทย์

WELLGATE PHARMA

ผลิตและจัดจำหน่ายยา อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ ความงาม

WELLGATE A.D. Tech

การผลิต และ นวัตกรรมเกี่ยวกับการแพทย์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์เพื่อการแพทย์ รวมถึงสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

WELLGATE MARKETING

ตัวแทนจัดจำหน่าย และ นำเข้า สินค้าอาหารเสริม และ ยา ผลิตแผนการตลาด เพื่อสินค้า ทุกประเภท ทุกชนิด

WELLGATE Q-Group

Q Group กลุ่มธุรกิจในประเทศกัมพูชา อาทิ สถานีโทรทัศน์ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ การาด การจัดหาและนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ขยายโอกาศและการเติบโตของธุรกิจที่ประเทศกัมพูชา

18 กรกฎาคม 2565 “งานประชุมใหญ่สามัญประจำ […]
7 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดีวันนี้ 7.7 จัดพิธีบวงสรวง […]
Wellgate ส่งมอบยาน้ำแก้ปวดลดไข้ โรงเรียนอัสสัม […]