เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ณ บริษัท Maxxlife Thailand By Wellgate พวกเรามารวมใจกันทำบุญสร้างสรรค์ความสุข และแบ่งปันความรักและความห่วงใยในบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความสุข จะกลายเป็นพลังบวกที่ส่งต่อไปสู่ทุกคนในปีนี้และต่อไป

ขอให้ทุกความดีที่เราสร้างสรรค์ไปด้วยกันในวันนี้ เป็นบันไดนำพาบริษัท Wellgate Distribution และสังคมให้ก้าวไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่ยั่งยืน 🙏🏻🙏🏻🙏🏻