เครื่องย้อมสไลด์
Automate Slide Stainer
Model: WG-901

คุณลักษณะทั่วไป เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัต AUTOMATIC SLIDE STAINER MODEL: WG-901
1. ผู้ใช้สามารถตั้งค่า parameter ตามเวลาในการย้อมแต่ละสีได้และลำดับตำแหน่งการย้อมได้
2. สามารถย้อมสไลด์สูงสุดครั้งละ 5 สไลด์
3. จำนวนช่องสำหรับล้างน้ำ 1 ช่อง
4. จำนวนช่องใส่โถย้อม 2 ช่อง
5. ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ พร้อมแสดงสถานะการทำางาน
6. มีระบบเป่าแห้งโดยใช้พัดลมสามารถตั้งเวลาได้
7. มีระบบ Dipping Slide (จุ่มยก Rack Slide) ตำแหน่งช่องโถย้อม และช่องล้างสามารถตั้งจำนวนรอบได้
8. การเคลื่อนที่ 2 แกน แนวแกน X และ Y
9. มีฝาปิดบริเวณที่ใส่น้ำยาและที่ล้างสไลด์
10. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microcontroller
11. ขนาดของเครื่อง (กว้างXยาวXสูง) (17.2×29.2×23.8) มิลลิเมตร
12. เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศไทย
13. ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวล์ต 50 เฮิร์ต 
14. รับประกันสินค้า 2 ปี

เครื่องย้อมอัตโนมัติ-WG-901

เครื่องย้อมสไลด์
Automate Slide Stainer
Model: WG-902